Vítejte na hokejbalových stránkách

Asociace hokejbalových klubů České republiky

Charakteristika pravomocí jednotlivých komisí

 

Nadřízený orgán
Řídící komise,orgány
Pravomoc (rozhodování)
prezident AHbK ČR
Prezidium
Soutěžní komise (pomocná komise prezidia)
Vrcholové soutěže (Extraliga, 1. liga)
Výkonný výbor
region AHbK "ČB"
Regionální soutěže (2. liga, 3. liga)

Pozn.: Jednotlivé řídící komise a orgány mají právo rozhodovat pouze v jejich svěřených soutěžích.


Soutěžní komise - je volena na kongresu a zahrnuje
  STK – sportovně technická komise
  DK – disciplinární komise
  KM – komise mládeže
  KR – komise rozhodčích
  MK – matriční komise
STK – řídí se soutěžním řádem
 • Příprava soutěží:
  • termínový rozpis zápasů
  • časový rozpis zápasů
  • propozice
  • distribuce pro všechna zúčastněná družstva
 • Řízení soutěží:
  • schvalování výsledků + kontrola zápisů
  • projednávání připomínek a námitek týkajících se STK
  • schvalování žádostí o přeložení utkání
  • spolupráce s VV a prezidiem
  • vyhotovení zápisů
 • Vyhodnocení soutěží:
  • předání diplomů
  • předání medailí
  • vyhlášení střelců a nahrávačů
  • vyhlášení nejslušnějšího družstva
DK – řídí se disciplinárním řádem
 • Disciplinární řízení:
  • projednání provinění a určení trestu pro rozhodčí, jednotlivce a kolektivy
  • vedení trestů všech druhů i hlášených oddílových trestů (konfrontace s proviněným hráčem)
  • vyhotovení zápisů
  • provedení zápisu do registračního průkazu
  • vyrozumění provinilce
  • kontrola plnění rozhodnutí (pokuty a jejich zaplacení)
KOMISE MLÁDEŽE
 • Plán rozvoje mládeže:
  • příprava soutěží - viz. STK
  • turnaje
  • finanční vyhodnocení pro ÚM ČB + JK
  • uzávěrka
  • seznam + vedení družstev
  • soupisky družstev
  • vyhodnocení
KR – komise rozhodčích
 • Školení – plán
 • Obsazování mistrovských soutěží
 • Vyrozumění jednotlivých rozhodčích
 • Seznam rozhodčích (nacionále)
 • Projednání různých připomínek ohledně rozhodčích a jejich řešení a důsledky
MK – matriční komise
 • Přestupní řád
 • Registrační řád:
  • přestupy, hostování, změny názvů týmů atd.
  • vedení kartotéky – okres, kraj, AHbK ČR
  • prolongace
  • finanční uzávěrka